O PROJEKTU

DALJŠA PREDSTAVITEV

Raziskava branosti in bralcev (RBB) je raziskava o bralnih navadah prebivalcev Slovenije in predstavlja valutne medijske podatke tiskanih medijev. V RBB je vključenih 140 slovenskih tiskanih medijev, za katere so dostopni podatki o številu in značilnosti bralcev.

V RBB so dostopni naslednji vsebinski sklopi podatkov:

 • Penetracija tiskanih medijev v populaciji 15–75 let.
 • Raziskava pa vključuje tudi dosege za določene otroške revije na populaciji 10-15 let, pri čemer je uporabljena enaka metodologija kot sicer, torej prikaz logotipa in nato vprašanje o branosti.
 • Sociodemografski podatki o osebah in gospodinjstvu, ki bere posamezen medij.
 • Penetracija drugih medijev: televizija, radio, spletne strani v slovenski populaciji 15–75 let.
 • Komunikacijski atributi potrošnika: nakupovanje, poraba, interesne aktivnosti, potovanja in prevozi.
 • Uporaba in izbira ponudnikov storitev: trgovina, banka, zavarovalnice, telekomunikacije, energetika, avtomobilizem.

METODOLOGIJA

 • Metoda prepoznavanja edicij: barvni logotip, t. i. zlati standard v raziskavah merjenja branosti. Branost se preverja za vse edicije, ki jih je posameznik bral v zadnjem letu.
 • Metoda merjenja dosega
  • DNEVNIKI: Zadnje branje
  • ČASOPISI IN REVIJE: Pogostost branja

Metoda zadnjega branja (recent reading) je najpogosteje uporabljena metoda v svetu. Metoda pogostosti branja se uporablja v vseh primerih, kjer meritve niso kontinuirane.

 • Valuta: Doseg enega izida (AIR)

MODEL ZBIRANJA PODATKOV

Spletna anketa (CAWI), izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

 • Velikost vzorca: n = 9917.
 • Izvedba: marec 2018.
 • Število merjenih edicij: 140.
 • Reprezentativnost: po spolu, starosti, izobrazbi ter regiji na ravni tipa naselja, za slovensko populacijo od 15 do 75 let.

BRANOST TISKA

DNEVNIKI

 • VALUTA – doseg enega izida tiskane izdaje
 • Dnevni doseg znamke (tisk in spletna stran)
 • Tedenski doseg tiska in znamke

ČASOPISI IN REVIJE

 • VALUTA – doseg enega izida tiskane izdaje
 • Doseg štirih izidov tiskane izdaje

Doseg spletne strani dnevnika je izmerjen po enaki metodi kot doseg tiskane strani. Izmerjen doseg je usklajen z ustreznim dodatkom tehnične meritve MOSS.

IZVAJALCI

Valicon je trženjsko-svetovalna agencija z večletnimi izkušnjami na področju marketinških raziskav.  Regionalno strategijo prilagajajo lokalnemu trgu. Kombinirajo različne pristope, kot so trženjske raziskave, analitika in avtomatizacija, trženjsko svetovanje in zbiranje podatkov, z namenom, da vam priskrbijo kvalitetne in zanesljive podatke. Valicon je bil izvajalec Nacionalne raziskave branosti od 2002 do 2014.

O sebi pravijo: “Potrošnike preučujemo že več kot dvajset let. O potrošnikih vemo vse kar je možno vedeti: poznamo njihove profile, vedenje, vrednote, refleksije, način življenja in razmišljanja. Potrošnika poznamo v njihovem bistvu. Potrošniki nam zaupajo celo najbolj osebne podatke, saj spoštujemo njihove pravice in zasebnost. Smo člani ESOMAR združenja in se ravnamo po njihovem kodeksu že od naših začetkov. Naročniki nam zaupajo zaradi našega širokega poznavanja potrošnika, neprestanih inovacij in tehnološkega napredka. Naša znanje in veščine segajo v različne panoge: upravljanje z znamkami, poslovno svetovanje, razvoj in inovacije, mediji, napovedovanje trendov, spletne strategije, CRM in podatkovno rudarjenje.”

PARTNERJI

Pristopniki projekta RBB

Medijska hiša Delo se ponaša s polstoletno tradicijo. V tem času je Delo postalo eno vodilnih in najvplivnejših podjetij na slovenskem medijskem trgu. S profesionalnim delom in z upoštevanjem najvišjih standardov smo si uspeli pridobiti zaupanje bralcev in oglaševalcev, kar za nas predstavlja največjo vrednoto.

Že več kot 55 let smo vodilno in najvplivnejše podjetje na slovenskem medijskem trgu ter pomemben oblikovalec javnega mnenja. Slovenskim bralcem vsak dan posredujemo kakovostne in ažurne informacije, spodbujamo bralno kulturo in ozaveščenost prebivalstva ter med prvimi odpiramo pomembne družbene teme. S tem odgovorno prispevamo k demokratizaciji slovenske družbe in njenemu usposabljanju za kakovosten in ozaveščen razvoj v širšem okolju.

Družba Delo s svojimi edicijami dosega praktično vse segmente bralstva, kar ji zagotavlja prevladujoč položaj na slovenskem trgu tiskanih medijev. S pestro paleto samostojnih edicij, prilog in drugih vsebin se želimo čim bolj prilagajati zahtevam in spremembam trga ter prisluhniti željam naših bralcev.

Družba Delo z osmimi portali mesečno dosega več kot 600.000 unikatnih obiskovalcev in je 3. največji digitalni založnik*. Portala slovenskenovice.si in delo.si sta med desetimi najbolj obiskanimi spletnimi stranmi v Sloveniji. Z različnimi vsebinami portali pokrivajo zelo raznolike ciljne skupine.

*vir: MOSS, avgust 2018

Družba Dnevnik, d. d., je v prvi polovici leta 1951 izdala prvi dnevni časopis Ljubljanski dnevnik (od aprila 1968 se imenuje Dnevnik), ki mu je januarja 1962 sledil še tednik Nedeljski dnevnik. Oba časopisa sta se skupaj s prilogami z leti razvijala in rasla v koraku s časom in januarja 1998 so bile prve vsebine dostopne tudi prek spleta. V avgustu 2009 so se časopisoma in prilogam pridružile še ugankarske in enigmatske revije za vse starostne skupine in zahtevnosti reševalcev.

Bogata zgodovina časopisnega založništva, dolgoletna tradicija izdajateljske dejavnosti, kakovost novinarskega dela, njen položaj na trgu tiskanih medijev ter sedanja vloga in pomen za razvoj slovenske družbe časopisno hišo Dnevnik danes umeščajo med vodilne medijske hiše v državi.

S snovanjem kakovostnih tiskanih in elektronskih edicij ter projektov želimo spodbujati razvoj in napredek družbe, v kateri delujemo. Zbiramo, interpretiramo, ustvarjamo in posredujemo relevantne novice, informacije, analize, stališča ter zabavne vsebine, ki prinašajo dodano vrednost splošni javnosti, poslovni skupnosti in oglaševalcem. Zavezani smo visokim standardom zagotavljanja kakovostnih vsebin in spoštovanju novinarske etike. Razvoj informacijske tehnologije izrabljamo za ustvarjanje uporabnikom prilagojenih oblik vsebine in ažurnega dostopa do nje. Ustvarjamo nove projekte, ki so plod inovativnih idej in so usmerjeni v integracijo medijskega znanja, podjetniške pobude ter poslovnih priložnosti.

Družba Dnevnik sledi svojim vrednotam ter z njimi zagotavlja kakovostne in kredibilne vsebine, vzdržuje poštene dolgoročne odnose z uporabniki, oglaševalci in poslovnimi partnerji ter se odgovorno ravna do okolja in skupnosti, v katerih deluje.

Finance so začele izhajati 20. maja 1992 in tako postale prvi poslovni časopis v samostojni Sloveniji. Časnik Finance, d. o. o., je danes v 100-odstotni lasti švedske družbe Bonnier Business Press, ki na desetih evropskih trgih objavlja poslovne novice in več nišnih publikacij, namenjenih odločevalcem v podjetjih v zasebnem in javnem sektorju.

Časopis Finance je vodilni vir poslovnih informacij ter ponudnik celovitih vsebin, dogodkov in drugih produktov za splošno poslovno javnost ter nišne poslovne strokovnjake. Osrednja publikacija je dnevni časopis Finance, ki skupaj s samostojnim spletnim mestom finance.si in številnimi portali (Izvozniki, Topjob, Dražbe, IKT, Okolje in energija, Agrobiznis, Logistika itn.) zagotavlja poslovne novice, nasvete za menedžerje podjetij in podjetnike ter podrobnejše analize. Portal finance.si mesečno obišče več kot 133.000* unikatnih bralcev.

Portfelj Časnika Finance dopolnjujejo samostojne edicije: strokovni medicinski časopis Medicina Danes, dvomesečnik za splošno javnost Medicina in ljudje, revija in portal Moje finance, specializirana za področje osebnih financ, ter spletno mesto ovinu.si. Število publikacij, nišnih projektov, portalov, konferenc in seminarjev se je v preteklih letih znatno povečalo, kar nam omogoča, da komuniciramo tako s poslovno skupnostjo kot širšim občinstvom. Čeprav tiskane publikacije pomenijo osnovno dejavnost družbe, smo se v zadnjih dveh letih osredotočili na digitalne vsebine, specializirane spletne portale in razvoj partnerstev.

* Vir: MOSS, avgust 2018

Založba Mladinska knjiga (MKZ) se je na svoji 73-letni poti iz založnice otroške in mladinske literature razvila v največjo in vodilno slovensko založbo, ki ima v svojem  programu kakovostna leposlovna dela, priročnike, učbenike in revije. V dobrih sedmih desetletjih so se tako v založbi Mladinska knjiga kot v Cankarjevi založbi (ki je od leta 2004 pod okriljem Skupine Mladinska knjiga) rodile številne knjižne uspešnice, ki so tako rekoč ponarodele. Večina knjižnih izdaj je namenjena slovenskemu trgu, del pa tudi jugovzhodnim trgom, zlasti hrvaškemu. Založba ves čas sodeluje z izjemnimi avtorji – pisatelji, pesniki, ilustratorji ter z najstarejšo literarno nagrado / Levstikovo in »mlajšo« modro ptico spodbuja njihovo ustvarjalnost. Še vedno pa posebno skrb namenja izvirnim delom za otroke in mladino.

Tržno znamko Mladinska knjiga odlikuje široka prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru. Založba je skozi svojo zgodovino razvijala nove prodajne poti, z razvojnimi projekti pa utira pot novim trendom v slovenskem založništvu.

Revije Mladinske knjige še naprej vztrajajo pri kakovostnih in preverjenih vsebinah vrhunskih ustvarjalcev, vendar so zazrte tudi v prihodnost, sledijo novim trendom in možnostim, ki so blizu današnjim bralcem. Izredno smo veseli, da smo po lanskem preobratu tudi letos dobili potrditev pozitivnega trenda rasti, saj so se povečale naklade pri skoraj vseh revijah za otroke. Podatki kažejo, da je skoraj 20 % vrtčevske populacije naročene na revijo Cicido. Ciciban, naš paradni legendarni konj, ostaja stabilen, rast pa beležita Cici zabavnik in Moj planet. Še posebej veseli pa smo, da se število naročnikov povečuje pri reviji Pil, saj najstnikom ni lahko ustreči in njihovo zanimanje za branje konec devetletke strmo pada. Ponosni smo, da s kakovostnimi revijami pripomoremo k boljši bralni pismenosti slovenskih šolarjev. Poleg revij za otroke in mladostnike pri Založbi izhajata revija Gea, ki je izvirna slovenska družinska poljudnoznanstvena revija, in revija Reader’s Digest, ki ima bogato, preverjeno in privlačno vsebino. Je najbolj brana revija v Evropi, izhaja v 15 jezikih in v 31 izdajah po vsem svetu.

Več kot 70-letna tradicija izdajanja odličnih revij tudi za najbolj občutljivo ciljno publiko je najboljše zagotovilo oglaševalcem, da so njihova oglasna sporočila umeščena poleg kakovostne in verodostojne vsebine ter vrhunskih ilustracij.

Zametki časnika segajo v leto 1945, ko je kot napovednik osvoboditve mesta Maribor izšel časnik v nakladi 20.000 izvodov na štirih straneh. Osrednja publikacija Večer skupine še vedno ostaja Večer, ki svojim bralcem vsak dan prinaša verodostojne novice in zgodbe iz Slovenije in sveta na vseh platformah – v tisku, na spletni strani in na aplikaciji. Večer je za širšo javnost izjemno pomemben medij, ki z vpetostjo v okolje, verodostojnostjo, kakovostnimi lokalnimi in globalnimi vsebinami, ter tesnim stikom z bralci ostaja najmočnejši medij v severovzhodni Sloveniji. Vsebina časnika je aktualna, kritična, pronicljiva, tehtna, odprta v svet, regionalno prodorna in  vsebinsko pestra. Vodilo časnika Večer je predstaviti stvari take, kot so v resnici, brez olepševanja. Reči bobu bob.

Večer skupina poleg Večera izdaja še: Večer v soboto, Večer v nedeljo, brezplačnik Večer Koroško; redne priloge Štajer’c, Bonbon in Kvadrate.

Zadnja leta se Večer poleg tiskanim publikacijam, ki predstavljajo osnovno dejavnost, posveča digitalnim vsebinam in specifičnim projektom po meri naročnikov ter raznim korporativnim dogodkom s katerimi dosega nišne ciljne skupine.

Revije Avto fokus izhaja od leta 1999 in od takrat svojim bralcem prinaša aktualne in verodostojne informacije iz sveta avtomobilizma, tehnike, motociklizma in formule 1. Z ekskluzivnimi fotoilustracijami največjih svetovnih avtomobilskih poznavalcev edini v Sloveniji razkrivamo, kako bodo videti avtomobili, še preden jih proizvajalci uradno obelodanijo. Doslej smo testirali več kot 2.000 avtomobilov in prevozili tri milijone testnih kilometrov.

Teste in izbrane vsebine revije, skupaj z dnevnimi novicami, objavljamo tudi na strani www.avto-fokus.si, ki jo mesečno obišče 45.000 ljubiteljev avtomobilizma.

Družba Avto medija d. o. o. poleg revije Avto fokus izdaja še premijske ugankarske revije Družinski zabavnik, Mini zabavnik in Super zabavnik, vodilno slovensko revijo za potovanja in sproščen življenjski slog Fokusplus ter 4-jezični vodnik Kamping & karavaning, ki sodi med peščico najpomembnejših v Evropi.

Avto medija je premium založba z dolgoletno tradicijo v slovenskem medijskem prostoru. Inovativno skrbimo za razvoj izključno lastnih edicij ob negovanju temeljnih vrednot integritete, pronicljivosti, sodelovanja, napredka in ustvarjalnosti. Bralcem ponujamo zanesljive, aktualne in kakovostne vsebine, poslovnim partnerjem pa platformo, ki jim omogoča uresničevanje različnih poslovnih priložnosti.

Prvi časopis na Gorenjskem je izšel leta 1900, imenoval se je Gorenjec in še danes Gorenjskemu glasu mnogi pravijo Gorenj’c. Gorenjski glas ima več kot sedemdesetletno tradicijo, prva številka je izšla oktobra 1947 z imenom Naše delo, že po letu dni se je časopis preimenoval v Gorenjski glas. Vsi stari časopisi so danes dostopni v spletnem časopisu www.gorenjskiglas.si.

Gorenjski glas je pokrajinski časopis, izhaja dvakrat tedensko, od torkih in petkih, v nakladi sedemnajst tisoč izvodov. Gorenjski glas je prva izbira bralcev in oglaševalcev, ko razmišljajo o Gorenjski. Na prvem mestu je po branosti, nakladi, geografski razpršenosti in deležu stalnih naročnikov. Gorenjski glas je verodostojen časopis, politično nevtralen, pozitivno naravnan, napreden časopis z največ novicami iz vseh koncev Gorenjske ter s pomembnimi in zanimivimi novicami oziroma povzetki dogajanj od drugod, tradicionalno je prisoten med slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem.

V zadnjih dvajsetih letih je postavil mrežo lokalnega tiska na Gorenjskem, ki ga sestavlja že 24 prilog v časopisni in revijalni obliki, njihova periodika je različna – od štirinajstdnevnikov do letopisa. Največ bralcev dosežejo lokalni časopisi in revije, ki so razposlane v vsa gospodinjstva posameznih občin in priloženi Gorenjskemu glasu: Kranjčanka, Jeseniške novice, Kamničan-ka, Loški glas, Deželne novice, Loške novice, Zgornjesav’c, Kranjske novice.

Časopisno dejavnost dopolnjuje s sodobnimi, elektronskimi mediji in z dejavnostmi, ki se navezujejo nanjo, tako nekaj let že deluje turistična agencija in športno društvo. Vključuje se v evropske projekte in v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija poteka že drugi projekt, ki se posveča literarni dediščini Karavank.

Družba Gorenjski glas, d.o.o., Kranj je v lasti sedanjih in nekdanjih sodelavcev, kar prispeva k boljšim poslovnim rezultatom.

Revija GLOSS je prva slovenska lifestyle revija, ki že od leta 1996 navdušuje s svojo kakovostjo ter z vrhunsko pripravljenimi fotografijami in besedili. Ponuja sveže vsebine: ekskluzivne intervjuje, aktualne teme, eksotična potovanja ter predstavlja modne, lepotne, zdravstvene in kulinarične trende. Vsako drugo soboto v mesecu je priložena naročnikom časnika Dnevnik in ves mesec v prosti prodaji.

Kontaktirajte nas za več informacij

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VEČ INFORMACIJ

PIŠITE NAM ZA PODATKE